Naslovnica POLITIKA Sud odlučio: Nihad Omerović htio da ”uhljebi” Nermina Jašarevića Kejsija!

Sud odlučio: Nihad Omerović htio da ”uhljebi” Nermina Jašarevića Kejsija!

Općinski sud u Srebreniku donio je presudu po kojoj je tuženi Grad Srebrenik, na čelu sa gradonačelnikom Nihadom Omerovićem povrijedio pravo tužiteljici Femiji Bešić na jednako postupanje, odnosno da je izvršio direktnu i indirektnu diskriminaciju prema tužiteljici, zbog političkog opredjeljenja i članstva u istoj političkoj partiji, a u odnosu na Jašarević Nermina zvanog Kejsi, na način što je, nakon što su tužiteljica i ostali kandidati obaviješteni o rezultatima stručnog ispita dana 23.02.2018. godine, a po provedenom javom konkursu tuženog za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Srebrenik, a iz razloga što stručni ispit nije položio kandidat Nermin Jašarević, uputio Agenciji za državnu službu F BiH Zahtjev za poništenje javnog konkursa.

Sud iz provedenih dokaza zaključuje, a imajući u vidu da je Jašarević Nermin u to vrijeme obavljao poslove savjetnika načelnika, njihovu neposrednu saradnju, kao i zajednička politička uvjerenja, da je načelniku moglo biti poznato ko je pristupio stručnom ispitu, te isti položio, a na osnovu usmenog saznanja od Nermina Jašarevića iako i načelnik i Jašarević svojim iskazom tvrde suprotno.

Načelnik je u toku trajanja procedure po spornom konkursu pokazao jasnu i nedvojbenu namjeru da na mjesto sekretara zaposli Nermina Jašarevića.

Tužiteljica je navela da su Nermin Jašarević i načelnik Nihad Omerović u trenutku raspisivanja konkursa bili pripadnici iste političke stranke, što je nju dovelo u nepovoljniji položaj s obzirom da ona nije član nijedne političke opcije. Omerović i Jašarević su i ranije zajedno radili u preduzeću ”Ingram”.

22.08.2017. godine načelnik općine Srebrenik je Agenciji za državnu službu FbiH dostavio zahtjev za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenog mjesta u Općini Srebrenik i to sekretar organa državne službe.

Član komisije u srodstvu sa Jašarevićem

Na konkurs se prijavila tužiteljica, kao i Nermin Jašarević. Načelnik je predložio članove komisije koje je kasnije imenovala Agencija za državnu službu F BiH.

Održavanje stručnog ispita zakazano je za 20.11.2017. godine. Ipak, stručni ispit je otkazan zbog prigovora jednog od kandidata, a koji se temeljio na rodbinskoj vezi između Nermina Jašarevića i jednog od članova komisije Muhamedom Jašarevićem, kao i na nedostatku profesionalnog iskustva članova komisije.

Agencija za državnu službu F BiH zakazala je stručni ispit (usmeni i pismeni dio) za 23.02.2018. godine. Konkursna procedura završena je istog dana kada je održan stručni ispit. Članovi komisije su određeni iz reda zaposlenika Grada Tuzla.

Jašarević nije položio stručni ispit – konkurs poništen

Rezultati pismenog dijela ispita su pokazali da Jašarević nije ostvario minimalan rezultat potreban da bi položio ispit, dok su druga dva kandidata uspjela u tome.

Dana 26.02.2018. godine Općinski načelnik podnio je zahtjev Agenciji za državnu službu F BiH za poništenje javnog konkursa, a nakon čega Agencija za državnu službu F BiH objavljuje poništenje javnog konkursa. Razlog koji je naveden u obrazloženju načelnika je bilo donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji.

Međutim, sud je odlučio da tuženi nije dokazao vezu ”novog Pravilnika” sa poništenjem konkursa, a nije dokazao ni šta je to u dva dana vikenda, vremenu od polaganja stručnog ispita do podnošenja zahtjeva za poništenje konkursa (od petka do ponedjeljka) uticalo na takvu ”ishitrenu” odluku.

Svjedok Stojanović: ”Načelnik je rekao da želi da uhljebi Nermina Jašarevića”

Sud je saslušao svjedoke Nerminu Muminović Ibrić, Jovana Stojanovića i Ćudić Elvedina.

Nermina Muminović Ibrić je navela da se prijavila na sporni konkurs, ali da mu nije pristupila jer je bilo nekih priča da je to pozicija na koju treba da bude primljen Nermin Jašarević Kejsi. Sud je poklonio vjeru svjedoku jer je iskaz bio uvjerljiv i ista nije zainteresovana za ishod postupka, a što sud zaključuje s obzirom na protok vremena i činjenicu da je ovaj svjedok notar.

Stojanović Jovan, zaposlenik kod tuženog, izjavio je da je i on bio prijavljen na predmetni konkurs, ali ga je u međuvremenu pozvao načelnik Nihad Omerović u prisustvu Nermina Jašarevića i zamolio da odustane od konkursa iz razloga što načelnik želi da ”uhljebi Jašarević Nermina”. Načelnik je tada svjedoku obećao, da će ukoliko odustane od predmetnog konkursa riješiti njegov radno pravni status, koji međutim nije riješen. Iskaz ovog svjedoka sudu je bio uvjerljiv.

Ćudić Elvedin je također bio prijavljen na sporni konkurs, ali je odustao od njega navodno iz razloga što je trebalo ponovo sjesti učiti neke stvari. Ćudićev iskaz sudu nije bio ubjedljiv, a on je odgovarao vrlo kratko, nervozno, ostavljajući dojam namjere da izbjegnu odgovori na pitanja, najvjerovatnije što je svjedok zaposlenik kod tuženog.

Svjedok Anto Marković: ”I ptice na grani znaju da je taj konkurs raspisan za Jašarević Nermina”

Foto: Anto Marković

Svjedok Anto Marković je saslušan na okolnost postavljanja vijećnikog pitanja ”Zašto se ostali kandidati izlažu nepotrebnom trošku, ako i ptice na grani znaju da je taj konkurs raspisan za Jašarević Nermina?”. Ovaj svjedok je potvrdio navode tužiteljice, svjedoka Nermine Ibrić Muminović te Jovana Stojanovića.

Sud nije povjerovao Nerminu Jašareviću

U svojstvu svjedoka je saslušan i Nermin Jašarević. On je naveo da se prijavio na sporni konkurs i da je u to vrijeme bio pripadnik Stranke demokratske akcije, ali je u vrijeme kada se prijavio na konkurs tražio isključenje iz te stranke.  Naveo da je da se ne sjeća da li je o rezultatima ispita obavijestio načelnika.

Sud je ocijenio da iskaz Jašarevića nije ubjedljiv, da je isti dvosmislen i usmjeren ka svjesnom izbjegavanju odgovora na postavljena pitanja o političkoj pripadnosti, kako svoje, tako i načelnika. Ipak, iz datih odgovora sud je zaključio da su Jašarević i Omerović bili pripadnici iste političke stranke. Sudu nije logično da Jašarević nije dobio potvrdu ili uvjerenje o istupanju iz političke stranke kao i da on sam nije insistirao na takvom uvjerenju obzirom na razloge istupanja koje navodi.

Sud je prizao tužiteljici troškove u ukupnom iznosu od 3.200,00 KM.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime